دانلود ها

 

 

IOS  از وبسایت سیبچه:  دریافت از سیبچه     

مستقیم از اپلیکیشن سیبچه: 

{ اپلیکیشن IOS فارسی مخصوص مدیریت دستگاه های ردیاب : " SN06a , Premium, SN104, SN103, SN105 " }  TRACKER HOME IOS               مختص دستگاه SN103,SN104,SN105 دفترچه های راهنما

راهنمای اپلیکیشن اندروید فارسی  دستگاه SN06a و Premium                  

راهنمای خلاصه شده، مخصوص گوشی های معمولی SN06a  و Premium

راهنمای دستگاه SN105b, c فایل اکسل ، فقط کدها                          

 

راهنمای فارسی کامل  SN06a  و Premium

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
Powered By OpenCart
شرکت سنا ردیاب © 2018